Nieuwsbrief
NIEUWSBRIEF maart 2010

LOPENINSTILTE

- Na een barre winter met niet bepaald aangenaam wandelweer, breken nu de knoppen en wordt wandelen weer een pretje. Niet alleen weldadig voor het lichaam, maar - vanwege het stille lopen - ook voor de geest.

- Vorig jaar zijn Marianne en ik in de Zen River tempel in het echt verbonden. Zondag 11 april vieren we het feest in Huis Verloren aan het Kerkplein in Hoorn. We hebben famillie en vrienden en nauwe kennissen uitgenodigd. Van 16.00 - 17.30 is er receptie waarbij je van harte welkom bent.

-Zondag 18 april maken we een wandeling van ongeveer 25 kilometer door mooi Waterland (Broek in Waterland,  Zuiderwoude, Holysloot, Uitdam, Paard van Marken). Er zijn nog enkele plaatsen vrij.
Info: Mooi Waterland

- Mijn pelgrimage start dit jaar in Buchenwald in Duitsland en eindigt in Blois, bij de oudste zentempel in Europa: La Gendronnière. Op zaterdag 12 juni vertrek ik na een korte ceremonie vanuit de Zen River tempel naar Buchenwalk bij Weimar. Ik vul een aantal mooie metalen doosjes met aarde, verzameld vlakbij de verbrandingsoven. De doosjes worden neergezet in de herdenkingsruimte van de tempels langs de route.


Hier een kaart van Europa met de route van de Kanzeonpaden

- Dinsdag 27 april lopen twee monniken (Simon Senko en Helma Jifu) van de Zen River tempel mee met het lopen in stilte.

ZITMEDITATIE

- Maandag 26 april wordt onze groep bezocht door twee monniken (Simon Senko de Boer en Helma Jifu Vulink' van de Zen River tempel. Helma Jifu zal een dharmagesprek houden. In verband met te verwachten drukte wil ik vragen je van de voren op te geven.


Hier de monniken met de abt in de dharmazaal van de Zen Rver tempel


- Vorig jaar zijn Marianne en ik in de Zen River tempel in het echt verbonden. Zondag 11 april vieren we het feest in Huis Verloren aan het Kerkplein in Hoorn. We hebben famillie en vrienden en nauwe kennissen uitgenodigd. Van 16.00 - 17.30 is er receptie waarbij je van harte welkom bent.

- Zondag 19 september is er een zondag zitten in de zendo in Hoorn.
Info: Zenzondag

NIEUWSBRIEF december 2009

LOPENINSTILTE

- Steeds meer mensen worden geraakt door het stiltelopen. Het is niet alleen meer genieten van het landschap en de lichaamsbeweging maar ook - en dat komt door de aandachtsoefening - van het rustpunt in jezelf dat wordt ontdekt en geëxploiteerd.


Citaat: Door het lopen ontmoet ik je elke keer opnieuw, mijn beste reisgenoot. (Tagore)

ZITMEDITATIE

- Het bezoek aan de tempel Zen River in Uithuizen was een mooie gebeurtenis. 24 uur lang hebben we kennis mogen maken met het ritme van het kloosterleven. Voor sommigen was het bezoek aanleiding er intensiever te trainen.


- Loes, Ans, Michiel, Joop, Rolf worden van harte bedankt voor het opknappen van de meditatieruimte op de Italiaanse Zeedijk. Een hele zaterdag zijn we bezig geweest met het plafond, de muren en de deuren. Het ziet er uit als nieuw.

- De komende tijd zal als kerntekst een brief van de zenmeester Yüan-wu (12e eeuw, China) worden behandeld. Eerder is de tekst op Zen River besproken en door de abt Tenkei Roshi becommentarieert. De tekst is nummer drie in de serie, waarvan telkens kleine boekjes worden gemaakt. (Tekst 1 Hsin Hsin Ming van Seng Táan, tekst 2 Selectie uit de Komyozo Zammai van Koun Ejo Zenji.) De boekjes zijn gratis verkrijgbaar.

- De beginwoorden uit het boek van de Duitse zenlerares Sylvia Ostertag 'Levende Stilte'inspireren. Hieronder een voorbeeld.

Levenstijd
Alle dingen vergaan snel
Hoe meer levenstijd verstrijkt
Des te sneller schijnt het
Te zijn voorbijgegaan.
Wat moet je doen
Behalve niet eraan denken?
Soms stel ik me voor
Een eendagsvlieg te zijn.
Dan rest je niets anders
Dan dit kleine nu
Helemaal binnen te gaan.
Daar is niets
Wat snel vergaat
Daar is tijd als eeuwigheid
Als je helemaal binnen gaat
In dit onmetelijk kleine nu.

NIEUWSBRIEF AUGUSTUS 2009

Lopen in stilte

De stiltewandelingen van augustus zijn begonnen. Wieringen, de Schoorlse duinen en het Waterland zijn (worden) allemaal in stilte bewonderd. Voor de laatste wandelingen is deelname nog mogelijk.


Hierboven een indruk van een weilandenpad tussen Beets en Oudendijk.

Zitmeditatie

Vanaf 1 september wordt er gedurende het mediteren van de zitgroepen gelegenheid geboden voor individuele gesprekken met Dirk. Natuurlijk betreft de inhoud van de ontmoetingen altijd het mediteren en de mooie en pijnlijke dingen die je daarbij tegen komt. Wellicht kunnen de tweegesprekken de meditatie verdiepen.
In het weekend van zaterdag 14 en zondag 15 november organiseert zitgroep Hoorn een bezoek aan de Zen River Tempel in Uithuizen. Het programma zal er als volgt uitzien (wijzigingen voorbehouden):
Zaterdag
15.30 Aankomst en verwelkoming door de abt Tenkei Coppens Roshi
16.00 Rondleiding door de gebouwen en in de tuin.
18.00 Maaltijd met de monniken
19.30 Zazen (3 x 30 min, zazen 2 x 10 min. Kinhin.)
21.15 Vier geloften
22.00 Lichten uit
Zondag
4.55 Opstaan
5.25 Zazen (als zaterdagavond)
7.30 Service
8.00 Ontbijt
9.15 Samu (werkzaamheden)
11.30 Dharmales
13.00 Maaltijd
14.00 Vertrek
Iedereen met enige meditatie ervaring wordt voor het bezoek uitgenodigd. We zijn gasten, alleen de reiskosten komen voor eigen rekening.

http://www.zenrivertemple.org

WANDELEN IN AUGUSTUS

Op de drie donderdagen in augustus (13, 20 en 27) organiseert de wandelgroep Lopeninstilte loopmeditaties van  ongeveer 20 kilometer lang. De wandelingen in stilte worden gelopen op het eiland Wieringen, in het duingebied rond Schoorl en in Waterland. Zonder te spreken en met oefeningen die de aandacht en de ontspanning versterken, lopen de deelnemers in een kalm tempo door Noordhollands mooiste landschappen. Op de donderdagen 9.15 uur vertrekt de groep vanaf  station Hoorn naar het startpunt van de tocht.
Opgave bij Dirk Beemster: 0229-217855 of info@lopeninstilte.nl

NIEUWSBRIEF MEI 2009

LOPENINSTILTE
- Zaterdag 16 mei vertrek ik voor de pelgrimage over het Kanzeonpad (zie www.lopeninstilte.nl). Dinsdag 7 juli hoop ik weer aanwezig te kunnen zijn bij het lopeninstilte rondom Hoorn. Elly Sullivan begeleidt in de tussentijd de wandelingen.
- In augustus wordt op vier donderdagen de hele dag in stilte gelopen op mooie plekken in Noord-Holland. Misschien is het handig deze dagen vrij te houden in je agenda?

ZITMEDITATIE

- ZITGROEPEN. Het is verheugend dat alle zitgroepen (maandag - en dinsdagavond, vrijdagmorgen) gedurende mijn afwezigheid doorgang vinden. Het stemt tot grote dankbaarheid dat de deelnemers alle posities overnemen. Alleen op Tweede Pinksterdag wordt er niet gemediteerd. Het rooster voor de periode is als pdf-bestand bij deze nieuwsbrief gevoegd.

- ALTAAR. Het altaar is klaar. Het is misschien gek, maar het buigen en wierook offeren met het stenen boeddhabeeld hoger voelt nu anders aan.


- KLEDING. Laatst vroeg iemand of er kledingvoorschriften bij zen beoefening bestaan. De kleur die bij het zenboeddhisme domineert is zwarte kleding, dat is de stijl. Als je naar Zen River gaat, kleed je dan in het zwart. In de zendo Hoorn misstaat het ook zeker niet!

- BIBLIOTHEEK. Leen eens een boek uit het zendobibliotheekje. De tijdschriften op de leesplank zijn vrij mee te nemen. En... wie heeft het boek 'The Path of the Human Being' van Genpo Merzel Roshi geleend en nog niet terug gebracht?
- Berichtje van Zen River: We are happy to announce two new Weekend sesshins. The first is scheduled for June 26 - 28 and the second on October 30 - November 1. Weekend Sesshin begins as usual with a meeting at 8:30 pm on Friday and ends 6:00pm with supper on Sunday. Kijk ook eens op www.zenriver.nl

- ZENGEDACHTE. Vergeet de jaren, vergeet onderscheid. Spring in het onbegrensde en nestel je daarin (Chuang-Tse, taoïst. 400 voor chr.)